Freelance factoring voorkomt onbetaalde facturen

Heb jij als freelancer al eens aan freelance factoring gedacht? Factoring biedt niet alleen freelancers voordelen, maar ook grotere organisaties. In dit artikel vertellen we je meer over de werking hiervan, benoemen we de voordelen van factoring en beschrijven we hoe je hiermee kunt beginnen. In feite is freelance factoring niets meer, dan het verkopen van je facturen als freelancer. Dat klinkt wellicht ietwat gek, aangezien je een factuur opstelt voor een product wat je verkoopt. Vervolgens een factuur opnieuw verkopen is wellicht niet het eerste waar je aan denkt! Je verkoopt de factuur echter niet aan een willekeurige partij, maar aan een factoringbedrijf.

Freelance factoring

Werking van freelance factoring voor freelancers

Nadat je een profiel hebt aangemaakt bij een factoringbedrijf, kun je starten met de verkoop van je facturen. Per verkochte factuur betaal je een bepaalde fee aan het bedrijf. Dit betekent dat je niet het volledig gefactureerde bedrag ontvangt, maar dat hier nog kosten op in worden gehouden. Vaak ligt dit percentage rond de 3-4%! Het exacte percentage is afhankelijk van de betalingstermijn die met een partij is afgesproken. Des te langer deze betalingstermijn is, des te hoger zal ook de in rekening gebrachte fee worden. Op de website van een factoringbedrijf vind je hier meer informatie over.

finqle

Voordelen van deze manier van werken

Het inschakelen van een factoringbedrijf biedt freelancers verschillende voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je binnen 24 uur een betaling ontvangt. Daar waar je bij normale klanten vaak al snel enkele weken op een betaling moet wachten. Voor freelancers is dit vervelend, omdat hun kasstromen doorgaans beperkt zijn. Een groot aantal openstaande facturen maakt dat je bepaalde marketingactiviteiten tijdelijk stop moet zetten, dat je zelf geen rekeningen meer kunt betalen, enzovoorts. Ook hoef je met het inschakelen van een factoringbedrijf nooit zelf te zorgen voor het incassoproces, als een factuur niet tijdig betaald wordt.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.