Betrouwbaar en integer personeel: van onschatbare waarde voor je bedrijf

Het personeel van je bedrijf. Doorgaans is dit je grootste kostenpost, maar het is vertegenwoordigt ook de meeste waarde. Je personeel tevreden en productief houden is daarom altijd een hoofdprioriteit. Tegelijkertijd mag jij, zeker als je goed werkgeverschap toont, ook iets van je personeel verwachten. Bijvoorbeeld dat ze te goeder trouw handelen, dat ze betrouwbaar en integer zijn en dat ze je bedrijf naar buiten toe op een goede manier vertegenwoordigen. Je personeel screenen is wat dat betreft een logische actie. Dit doe je als geen ander door nieuwe medewerkers eerst een VOG online te laten aanvragen voor je ze in dienst neemt. Uiteraard zou een dienstverband dan afketsen, mocht de sollicitant zijn of haar VOG niet krijgen.

vog online

Hoe zit het met de geldigheidsduur van VOG’s?

Op een VOG zit geen standaard geldigheidsduur. Hoe lang deze verklaring van goed gedrag geldig is, is dus helemaal de beslissing van de werkgever, of alleszins van degene die verantwoordelijkheid draagt voor het aanvragen van deze VOG’s. 

Zet hoog in op tussentijdse screenings

Als je werkelijk waarde hecht aan de betrouwbaarheid van je werknemers, dan is er niets mis mee om ook medewerkers met doorlopende contracten af en toe opnieuw te screenen. Zeker als je een grote onderneming met vele medewerkers runt, kan het makkelijk zo zijn dat incidenten die in de levens van personeelsleden plaatsvinden je ontgaan. Met tussentijdse screenings speel je hierop in en garandeer je je eigen bedrijf doorlopend van integer personeel.

Reacties zijn gesloten.